Met medewerking van de leverancier CadoMotus en bijdragen van de clubhoofdsponsor Dave van Dam Sport en een reservepotje bij de club (uit de Grote Club Actie) konden de helmen voor een sterk gereduceerd tarief aan de leden worden aangeboden. Zeker toen ook nog Rabobank Gouwestreek een mooie financiële bijdrage leverde.


Op zaterdag 29 september was het zover: de jeugdige schaatsers en hun trainers konden trots en veilig met de blitse clubhelm het ijs op tijdens de eerste schaatsles van het seizoen 2018 – 2019.
En dat leverde deze mooie plaatjes op (foto’s Edwin Verkerk)