Er komt een wetswijziging die werkgevers gaat compenseren bij het ontslag van langdurige zieke werknemers. De risico’s voor werkgevers om nieuwe mensen aan te nemen wordt hiermee enigszins verlaagd.

De aangenomen maatregel door de Tweede Kamer is gunstig voor de werkgelegenheid en stimulans voor met name het midden- en kleinbedrijf. Werkgevers worden alleen gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Aan het wetsvoorstel is een jarenlange lobby van VNO-NCW en MKB-Nederland vooraf gegaan.

Tot nu toe is het zo dat de werknemers te maken hebben met een optelsom van risico’s. Bij ziekte moet twee jaar loondoorbetaling plaats hebben en een transitievergoeding worden afgedragen. Die laatste gaat nu naar beneden. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit een belangrijke stap.