Tot en met eind mei wordt hard gewerkt om de verkeerssituatie aan de Reeuwijkse Randweg te wijzigen. Aannemersbedrijf Heijmans herstelt dan de hoogteligging van de riolering en de duiker in de Edisonstraat.
Verkeersmaatregelen
Voor de verkeersveiligheid op de Reeuwijkse Randweg, op de grens van Gouda en Reeuwijk, en een veilige werkruimte voor de aannemer zijn er verkeersmaatregelen nodig. Gedurende twee maanden wordt er één rijstrook afgesloten. Dit is ter hoogte van het bedrijventerrein Zoutman / Edisonstraat. Overdag zijn er verkeersregelaars ter plaatse om het verkeer over de resterende rijstrook te leiden. ‘s Nachts wordt dit geregeld door een tijdelijke opstelling van verkeerslichten. Ook de Edisonstraat blijft tijdens de genoemde periode afgesloten voor verkeer. Deze loopt parallel aan de Reeuwijkse Randweg. Verder worden ook fietsers omgeleid gedurende de uitvoeringsperiode.
In het weekend van 5 mei vanaf 20u00 tot en met 8 mei 06u00 uur wordt de Reeuwijkse Randweg tussen de Zoutmansweg en de Leeghwaterstraat volledig afgesloten. Het verkeer wordt in dit weekend door middel van bebording omgeleid.
Rioolstelsel
De riolering in de Edisonstraat en Einsteinstraat richting de Breevaart en de duiker onder de Reeuwijkse Randweg ter hoogte van de Doggersbanklaan liggen te diep. De riolering moet omhoog worden gebracht zodat het rioolstelsel van de achterliggende woonwijk blijft werken. Bij de duiker is de achterliggende reden dat moet worden voldaan aan de watervergunning. Voor de herstelwerkzaamheden van Heijmans moet kabel- en leidingbeheerder Stedin de kabels en leidingen tijdelijk verleggen. In verband met de planning van Stedin en de weersomstandigheden was het herstel uitgesteld tot dit voorjaar.
Geluidsschermen voorzien van doorzichtig materiaal
Bij de fietsoversteekplaats van de Reeuwijkse Randweg ter hoogte van de Doggersbanklaan, zijn onlangs de geluidswerende schermen voorzien van doorzichtig materiaal. Daardoor kunnen de fietsers die willen oversteken de auto’s beter zien aankomen.