Het loopt al enige tijd de spuigaten uit. Het door velen gedumpte zwerfafval is voor veel Gouwenaars een doorn in het oog. ‘Gouda lijkt op een vuilnisbelt en gaat op Napels lijken’, krijgen wij regelmatig te horen.

Maar wellicht is de redding nabij. En wel uit een onverwachte hoek. En vooralsnog op kleine schaal. De maatschappelijke organisatie Reakt is immers met het idee gekomen haar cliënten van de dagbesteding in te gaan zetten voor het schoonmaken van de straten in Korte Akkeren.

De vuilnisophaaldienst van Reakt zal bestaan uit onder meer om dak- en thuislozen, taakgestraften en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen een elektrisch karretje tot hun beschikking waarmee ze direct de straat op kunnen en snel actie kunnen ondernemen. Sneller in ieder geval dan de huidige vuilnisophaaldiensten.

Reakt heeft hiermee al de nodige positieve ervaringen opgedaan in andere steden.

Reakt spreekt van een zinvolle dagbesteding en een win-win-actie voor de gemeente. Reakt hoopt op zeer korte termijn met de schoonmaakacties in Gouda van start te kunnen gaan. Slaat de actie aan dan slaat Reakt haar vleugels uit naar de andere Goudse wijken.