Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw – van woningen tot kantoren en kassen – energieneutraal en fossielvrij is. Dat hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie ruimte en mobiliteit.
De wijziging betekent dat nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voorzien zijn van gasaansluitingen herzien zouden moeten worden. Ook op het gebied van elektriciteit vraagt dit wat; gebouwen zouden ook op dat gebied volledig zelfvoorzienend moeten zijn.
In geval van woningen willen GS dat alle woningen in de regio, ook de bestaande voorraad, in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Daarbij zal per locatie de beste oplossingen moeten worden gekozen. Dit kan op meerdere manieren zoals een (lokaal) warmtenet, warmtepompen of zonneboilers.
De provincie zal hierover in gesprek gaan met gemeenten.