Een gemiddeld gezin betaalt bij Oasen volgend jaar voor de waterrekening op jaarbasis 2,42 euro meer dan in 2016.
In 2017 kost 1000 liter drinkwater bij Oasen 1,13 euro. Dit is een cent meer dan in 2016. Het vastrechttarief in 2017 stijgt met 0,42 eurocent naar 75,68 euro. In totaal stijgt hierdoor de jaarlijkse waterrekening met 1,1% ten opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat Oasen veel moet investeren in de vervanging van leidingen en de aanleg van nieuwe zuiveringen. De 24 gemeentelijke aandeelhouders van Oasen keurden het nieuwe tarief op dinsdag 29 november goed.
Kwaliteit leidingnet neemt toe
De drinkwaterrekening stijgt minder dan Oasen in haar meerjarenbegroting van 2015 had voorzien. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door planmatiger en efficiënter werken. Zo kan Oasen meer klussen door eigen mensen laten doen, zodat het bedrijf bespaart op het uitbesteden van werk. Ook neemt de kwaliteit van het leidingnet toe, waardoor er minder leidingen gerepareerd en schoongespoeld hoeven te worden.