Onder meer de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en FNV Taxi maken zich zorgen over het duurder worden van zorgvervoer voor kwetsbare groepen als gevolg van een kabinetsbeslissing. Dinsdag 13 november bood een ,,delegatie van betrokkenen in het zorgvervoer” een petitie aan in de Tweede Kamer in een poging dit te voorkomen.

Het kabinet wil de teruggave van Belasting voor Personenauto’s en Motorvoertuigen (BPM) bij de aanschaf van onder meer rolstoelbussen afschaffen, iets wat dit type vervoer volgens de sector bijna 14 procent duurder maakt. Met die maatregel wil het kabinet de overstap naar onder andere elektrische rolstoelbussen stimuleren.

Volgens de sector komen de budgetten voor het zorgvervoer hierdoor verder onder druk te staan met als gevolg ,,een verslechtering en verschraling van het zorgvervoer”