Column Christiaan Quik |
Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan waarmaken.
Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september heeft vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer. Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen om de stad. Dit sluit goed aan bij de idealen van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als fietsstad.
Wegafsluitingen
Het mobiliteitsplan stelde ook wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen. Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid.
Bereikbaar blijven kan bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.
Schoolzones
De ChristenUnie heeft zich ook ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.
Tot slot
Tot slot nog een suggestie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal iets minder haast hebben en oog hebben voor elkaar!
Zie ook christiaanquik.blogspot.nl/
Christiaan Quik is raadslid voor de ChristenUnie Gouda en zet zich in voor de onderwerpen duurzaamheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare ruimte.