Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft in 2016 een positief resultaat geboekt van € 33,3 miljoen (2015: € 36,7 mln.).
De Goudse is al meer dan 90 jaar een familiebedrijf in verzekeringen. Als ondernemende verzekeraar wil De Goudse ondernemers in het mkb verder helpen met gespecialiseerde schade- en inkomensverzekeringsoplossingen. In 2016 heeft De Goudse deze strategie verder ingevuld en de focus op ondernemers vergroot.
De totale omzet bedroeg € 532 mln. (2015: € 544 mln.). Het premie-inkomen was € 430 mln. (2015: € 448 mln.). De periodieke premie bleef stabiel op EUR 409,3 miljoen (2015: EUR 409,6 miljoen). De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2016, het eerste Solvency II jaar, uit op 224%. De solvabiliteit voldoet daarmee ruimschoots aan de norm. Het aansprakelijk vermogen van De Goudse steeg van € 366 miljoen naar € 405 miljoen.
Mooi resultaat
Met een resultaat van € 33,3 miljoen lag het rendement op het eigen vermogen net als in de voorgaande jaren boven de 10%. Volgens Geert Bouwmeester, die begin 2017 benoemd werd als voorzitter, en daarmee in de voetsporen trad van zijn vader en grootvader, heeft De Goudse hiermee een mooi resultaat geboekt. ,,Waar we vooral trots op zijn is dat we erin zijn geslaagd om onze focus op ondernemers te vertalen in groei. Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze portefeuille is gestegen van 67% naar 70% van ons totale premievolume en onze groei ligt hier boven het marktgemiddelde.”
Goudse Levensverzekeringen N.V. liet een positief resultaat zien van € 25,5 miljoen (2015: € 21,7 mln.). Ook het resultaat van Goudse Schadeverzekeringen N.V. (Inkomen en Zaakschade)
voldeed met € 8,5 miljoen aan de doelstellingen van de verzekeraar. Het lag weliswaar lager dan de € 15,8 miljoen van 2015, maar dit komt vooral doordat de voorzieningen voor inkomensverzekeringen zijn versterkt vanwege de voortdurend lage marktrente.
De reguliere kosten daalden in 2016 ten opzichte van 2015 met 1,5%. Wel heeft De Goudse fors extra geïnvesteerd in digitalisering van klantprocessen. Bouwmeester: ,,De focus bij deze investeringen ligt op moderne oplossingen in portalen en eigentijdse dienstverlening aan klanten, met behoud van onze persoonlijke benadering van klanten en hun adviseurs.”
Focus op ondernemers
De Goudse richt zich primair op schade- en inkomensoplossing voor ondernemers in het mkb. Daarbij is volgens Geert Bouwmeester opnieuw belangrijke vooruitgang geboekt.  ,,Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze portefeuille is in 2016 verder gegroeid. Hierbij hebben onze focus op risicomanagement, brancheoplossingen en de samenwerking met Erkend MKB-adviseurs een belangrijke rol gespeeld.”
De Goudse is trots op de goede uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken. Met name op de uitkomsten van het Adfiz-onderzoek, waarbij De Goudse op de eerste plaats eindigde bij Schade Zakelijk en op de tweede plaats bij Inkomen.
Volgens Bouwmeester is er voor De Goudse op de zakelijke markt voldoende potentieel voor groei. ,,Dit geldt voor de inkomensmarkt, waar we een uitstekende uitgangspositie hebben vanwege onze specifieke kennis, goede positionering, concurrerende productassortiment en onderscheidende dienstverlening. En ook voor de schademarkt, waar onze kracht onder andere zit in de focus op branches en niches en de samenwerking met Erkend MKB-adviseurs. Daarnaast verwachten wij ook groei bij Expat & Reis, De Zeeuwse en Van Lanschot Chabot.”
Ondernemers in verzekeringen
Al sinds de oprichting in 1924 is De Goudse een onafhankelijk, ondernemend familiebedrijf met ondernemende medewerkers. Zo’n 670 zijn dat er nu. De totale jaaromzet bedraagt ruim € 532 miljoen. De Goudse is actief als verzekeraar in Nederland, waarbij het label De Zeeuwse zich specifiek richt op de markt in Zeeland. De Goudse heeft ook een meerderheidsbelang in Van Lanschot Chabot, een onafhankelijk en professioneel advies- en assuradeurenbedrijf gevestigd in Den Bosch.
De Goudse is een echt familiebedrijf. De familie van de oprichter bezit nog steeds vrijwel alle aandelen van De Goudse. Dit maakt De Goudse tot een bijzondere verzekeraar met een uniek karakter waar het bedrijf trots op is. Het meest belangrijke daarbij is misschien wel dat De Goudse een echte langetermijnfocus heeft, gericht op continuïteit, en niet wordt geregeerd door de koers van de dag. Dat vertaalt zich ook in een solide financiële basis en een goede solvabiliteit, die klanten de zekerheid biedt die zij van een verzekeraar mogen verwachten.
De Goudse richt zich vooral op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Door het leveren van topkwaliteit en een persoonlijke en betrokken dienstverlening, waarbij het belang van de klant centraal staat, werkt de verzekeraar aan de tevredenheid van de klanten. Meer nog dan de snelst groeiende, wil De Goudse de beste zijn. Met relevante producten voor ondernemers en bijbehorende dienstverlening met toegevoegde waarde, passend bij de specifieke situatie van de ondernemer en de branche waarin hij werkzaam is. Zo stelt De Goudse ondernemers in staat om zich te concentreren op hun bedrijf.
De Goudse biedt verzekeringsoplossingen op het gebied van Schade, Leven, Verzuim en Arbeidsongeschiktheid. Maar ook extra diensten, bijvoorbeeld om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. Gezien de complexiteit en het belang van verzekeringen voor de klant hecht de verzekeraar grote waarde aan de samenwerking met objectieve en professionele adviseurs, die samen met De Goudse op zoek gaan naar de beste oplossing voor de klant en de klant adviseren.

Foto: Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester: ,,Waar we vooral trots op zijn is dat we erin zijn geslaagd om onze focus op ondernemers te vertalen in groei.”