‘Op de kunstgrasvelden van de Goudse Mixed Hockey Club kan veilig gesport worden. In de Zembla uitzending gaat het om milieu-effecten/-schade en niet om gezondheidsrisico’s’, zo reageert de Goudse club op de uitzending van Zembla van afgelopen woensdag 11 oktober waarin het hockey veld twee van GMHC grondig werd besproken.
In ons land liggen inmiddels enkele duizenden velden met rubbergranulaat. Iedere zomer worden tientallen van die velden gerenoveerd. Zembla wordt getipt dat deze vervanging van velden ernstige milieuschade zou opleveren. Zembla onderzocht of er onder die kunstgrasvelden inderdaad bodemverontreiniging is opgetreden. Daarbij deed de redactie Gouda aan. En wel de renovatie van de kunstgrasvelden van hockeyvereniging GMHC. En kwam daarbij tot aarde schokkende ontdekkingen. Tijdens de vervanging van een van de velden van GMHC moest een speciaal  bodemsaneringsteam de grond onder het kunstgras reinigen. Het was namelijk te vervuild door de rubberen korrels en rubberen matten onder het veld. Hierdoor zijn grote stukken rubber vermengd met zand, wat leidt tot zware verontreiniging van de grond met zink en kobalt.
Kijk naar ‘Tot op de Bodem’, waarbij de hockeyvelden van GMHC en de gemeente Gouda (vanaf de achtste minuut) op de korrel worden genomen.
De Stichting Kunstgrasvelden Groenhovenpark (SKG) informeert de leden van GMHC op de website nader over de aanleg van de velden. ‘In de voorbereiding van het grootonderhoud van de velden is het plan voor de uitvoering van het grootonderhoud door de hoofdaannemer Antea besproken met en goedgekeurd door de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), die voor gemeenten milieutaken uitvoert. De sanering is uitgevoerd door de firma Ahvrij die in de uitzending van Zembla heeft gerefereerd aan het hockeyveld in Gouda. En niet voor 100.000 euro, maar voor de helft van het in Zembla genoemde bedrag.’
De Gemeente Gouda verklaart het volgende: ‘Stichting Kunstgras heeft het hockeyveld laten saneren, het veld is schoon verklaard door de Omgevingsdienst (ODMH), die voor gemeenten milieutaken uitvoert. De gemeente laat zich leiden door standpunt VSG en onderzoek onafhankelijk RIVM. De belangrijkste conclusie van een eerdere studie van RIVM (2007) was dat milieunormen voor water en grondwaterkwaliteit op termijn zouden kunnen worden overschreden. Er is berekend dat het tientallen jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater water bereikt. Zink wordt namelijk vertraagd doordat het bindt aan de lava-laag en de bodem onder het veld. Over de binding van zink aan lava was in 2007 niets bekend, daarom is uitgegaan van een worst-case aanname waarin lava géén zink bindt. Uit latere onderzoeken blijkt dat zink wel aan de lava-laag bindt en dat zou betekenen dat zink langer in de ondergrond vastgehouden wordt en minder snel het (grond) water bereikt dan in onze studie uit 2007 is beschreven. Het zou ook tientallen jaren langer duren voordat waterkwaliteitsnormen worden overschreden. Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan bereiken verandert echter niets. De zink-concentraties blijven ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit. Wij staan nog steeds achter deze conclusie. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu, stelt het RIVM.
De Vereniging van Sport en Gezondheid (VSG) heeft de gemeente vorige week geïnformeerd dat het ministerie van I&M aan het RIVM opdracht heeft gegeven nader onderzoek te doen naar de milieueffecten. De gemeente wacht dit onderzoek af.

Zembla neemt Gouda op de korrel in kunstgrasdossier