Gouds Dagblad | Corona-loket in Gouda voor ondernemers

Corona-loket in Gouda voor ondernemers

mainImage

Ingezonden: We zijn deze week, waarbij we volop in crisissituatie zijn gekomen vanwege het Coronavirus, met de gemeente Gouda gekomen tot één organisatie Informatievoorziening Ondernemers ivm Corona-virus. Daartoe is  een Kernteam gevormd door Gemeente Gouda en Gouda-Onderneemt bestaande uit; Thierry van Vught, Michiel Bunnik, Rogier Tetteroo, Bas Meijs (TBZ + EZ) en Rik Schelle (TBZ + W&I) én het DB van Gouda-Onderneemt (Nico Voogt, Gerard van Erk en Arie Kuiper).

Dit wordt ambtelijk ondersteund door Joke Timmers (EZ), Dorine van der Meer (EZ),  Eelco Kingma (W&I) en Frank Dullens (W&I) alsmede door Hilde Beekes (officemanager Gouda-Onderneemt) en Jan Willem van der Wolf (programmanager Gouda-Onderneemt).

Vervolgens zijn we bezig een expertteam samen te stellen met onbezoldigde experts op ieder hun eigen terrein. Arbeidsrecht, Fiscaal, Crisismanagement enz enz. Gemeente Gouda is groot voorstander van 1 organisatie met Ondernemers en één loket. We hebben deze informatievoorziening gevonden in het Coronaloket.

Doel is; Adequate & up to date informatievoorziening aan ondernemers en ZZPérs / Gouds bedrijfsleven. Vraagbaak voor specifieke vragen van individuele ondernemers en groepen ondernemers. Vragen ‘ophalen’ en ‘leiden’  naar georganiseerde expertise vanuit de achterban.
Informatieverstrekking en verzamelen van vragen op één plek.

Namens Gouda en Gouda-Onderneemt doen we hierbij de oproep om gelet op de Corona-crisis ruimte te willen maken in de communicatie met jullie organisatie en bij voorkeur ook een link op jullie website met het https://www.gouda-onderneemt.nl/coronaloket op te nemen.

Om praktische redenen is er door alle betrokkenen er de voorkeur aan gegeven om dit loket via het platform van Gouda-onderneemt te organiseren. Ook de enquête die deze week is gestuurd naar ondernemers in Gouda komt voort uit dit initiatief. Dank voor het doorsturen naar jullie leden/achterban!

Opnieuw dank voor jullie medewerking.

Nico Voogt

voorzitter