Stichting Mooi Bolwerk trekt zich terug uit overleg met ontwikkelaar Compartijn. Mooi Bolwerk draagt derhalve geen medeverantwoordelijkheid voor het volbouwen van de Potterspoort. Zo maakt de stichting op haar Facebookpagina bekend.

,,Nadat de gemeente om onduidelijke redenen een omvangrijk binnenstadsdeel voor 1 euro verpatste aan bouwbedrijf Bontebal en de inwoners het nakijken hadden, hebben opeenvolgende eigenaren zich kunnen verrijken aan het meest iconische stukje binnenstad: Het Bolwerk”, aldus de stichting.

Medestanders
In 2015 werd Mooi Bolwerk opgericht om haar invloed aan te wenden ter bevordering van een verantwoord alternatief voor het volbouwen van het Bolwerk. Er werden gesprekken gevoerd met alle politieke partijen en bijeenkomsten gehouden om buurtbewoners en geïnteresseerden te mobiliseren. ,,Met alle binnenstadsorganisaties hebben we van gedachten gewisseld om tot een eensgezind standpunt te kunnen komen. Binnenskamers troffen wij slechts medestanders.”

Mooi Bolwerk schreef een eigen ‘Plan voor de stad’ waarin een lans is gebroken voor meer groen, duurzaamheid en vergroting van de leefbaarheid van de Goudse binnenstad. Er hebben zich tientallen sponsoren gemeld en op de sociale media kon Mooi Bolwerk zich verheugen in een schare van honderden sympathisanten. ,,Helaas kunnen we niet anders vaststellen, dat we in de Goudse ambtenarij en politiek niet de partners hebben gevonden voor een mooie en waardevolle herbestemming van een van de poorten van Gouda.”

Jaknikken
Er zijn volgens de stichting vele momenten de revue gepasseerd waarop de politiek met brede steun uit de burgerij een alternatief plan had kunnen ontwikkelen. ,,Wij moeten constateren dat desinformatie, vertragingstactieken en misleiding aan de orde zijn geweest. Mooi Bolwerk heeft op meerdere momenten aangegeven een aankoop te kunnen overwegen. Het eigendomsrecht wordt door de gemeente echter zeer gemakkelijk overgedragen aan commerciële ontwikkelaars, die exploitatie en winstmaximalisatie beogen. Zo ook de huidige eigenaar Compartijn. De door de gemeente voorgestelde klankbordgroep en door Compartijn als ‘taskforce’ betiteld, mag slechts instemmend jaknikken en de fraai vormgegeven presentaties accepteren. Mede om hiermee een nieuw mantra van voorbeeldige inspraak te creëren. Wij passen hiervoor…”

,,Burgerinitiatief en burgerparticipatie gedijen enkel bij een formele en een juridische status. Zo niet, dan is er geen sprake van pariteit of ruimte voor evenwichtige besluitvorming en mag men de plantjes uitzoeken voor een in onze ogen schaamlapje aan resterend groen. Deze klankbordgroep is mislukt…”, concludeert de stichting.

Verliezer
Over de bestemming van het gebouw kan de stichting kort zijn. ,,Uit vele onderzoeken blijkt dat ouderen met Alzheimer of andere vormen van dementie niet gebaat zijn bij een woonomgeving waar hun dagelijks bestaan met een continue stroom van indrukken wordt belast. De publieke functie van de Potterspoort verdwijnt en de activiteiten van Lichtfabriek, BW-Hotel, Basic Fit en Compartijn zullen de drukte ( fietsen, toeleveranciers en touringcars) op het gebied enorm doen toenemen. De afronding van het veel te omvangrijke plan Mierennest verhoogt nog eens de verkeersdrukte en een compleet verkeersinfarct valt niet uit te sluiten, wanneer op zomerse dagen de bruggen het vaarverkeer faciliteren. Al deze zaken zijn een gevolg van een gemeentepolitiek, die vooral oog heeft voor winstmaximalisatie van commerciële partijen. Met de oude stad als grote verliezer…”, zo besluit de stichting.

 

Reageer op dit artikel