Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Bibliotheek Gouda,  blijkt dat er minimaal 9000 Gouwenaren zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. De bibliotheek Gouda wil daarom samen met haar partners toewerken naar een Gouds taalakkoord.
Uit het onderzoek, uitgevoerd door Probiblio, komt naar voren dat het risico op laaggeletterdheid in de Goudse wijk Korte Akkeren het hoogste is, gevolgd door de binnenstad van Gouda, Kort Haarlem en Goverwelle.
De bibliotheek Gouda houdt vandaag samen met Stichting Lezen en Schrijven een bijeenkomst om deze cijfers te bespreken.
Rik Winsemius van de Bibliotheek Gouda: ,,Het is duidelijk dat ook in Gouda veel inwoners moeite hebben met lezen en schrijven. Het is goed om dit najaar samen met alle partners te kijken hoe we laaggeletterdheid zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen aanpakken. Dat doen we door alle partners bij elkaar te brengen. Later dit jaar willen we toewerken naar afspraken tussen de partners, bijvoorbeeld in een Gouds taalakkoord, waardoor deze groep Gouwenaren zo goed mogelijk kan worden geholpen.”