Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 2017 minder klachten ontvangen over slechte toegankelijkheid in het openbaar vervoer dan een jaar eerder.

In 2016 dienden reizigers acht keer een klacht in, omdat ze het gevoel hadden bij de toegang tot het OV gediscrimineerd te worden. Afgelopen jaar waren het er maar twee. In beide gevallen ging het om rolstoelreizigers.

Met twee klachten bevindt de hoeveelheid zich weer op hetzelfde niveau als in 2014. In de jaren daarop kwamen er meer meldingen binnen, met een hoogtepunt in 2016. Toen liet het College voor de Rechten van de Mens een landelijk onderzoek uitvoeren naar de toegankelijkheid van OV-bussen. Daarin werd geconcludeerd dat met name in het stadsvervoer waren nog wel enkele verbeteringen op te merken. Het College legde daarbij ook de verantwoordelijkheid bij de concessieverleners, die de bepaling voor rolstoelvervoer beter vast moeten stellen in de Programma’s van Eisen.

Beeldrecht: Screenshot OV Pro