VNO-NCW RijnGouwe heeft de uitnodigingen al weer enige tijd geleden de deur uit gedaan voor het jaarlijks Miljoenenontbijt.  De Goudse en regionale ondernemers zijn hiervoor nog altijd welkom op 20 september in De Goudse Schouwburg.
,,Een bijzonder jaar, niet alleen omdat er nog geen nieuw kabinet gevormd is wanneer de Miljoennota wordt gepresenteerd. Ook bijzonder omdat Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW aanwezig is in de regio waar het allemaal begon. Het concept Miljoenenontbijt is hier voor het eerst georganiseerd”, aldus Michiel Bunnik, voorzitter van VNO-NCW RijnGouwe.
Dit jaar focust het ontbijt zich op het thema Invest-NL. Bunnik: ,,Het kabinet heeft dit voorjaar besloten om een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, genaamd Invest-NL, op te richten. Dit is een belangrijke voorwaarden voor het plan NL Next Level. NL Next Level, initiatief van de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, is in het leven geroepen om onze economie naar een volgend niveau te brengen.”
Tijdens het Miljoenenontbijt wil VNO-NCW RijnGouwe met de ondernemers uit de regio reflecteren op de economie. ,,Hoe met elkaar te investeren in ons ondernemersklimaat. Welke projecten op korte en lange termijn van belang zijn. En wat de ondernemer nodig heeft”, aldus Bunnik.
Wat vraagt de economie. Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling Rabobank, zal een uiteenzetting geven op de nota. Waarna Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, de vertaling maakt naar de noodzakelijke investeringen vanuit ondernemerschap.
De sponsoren Rabobank Gouwestreek, Van Riessen Advocaten Mediators en Visser & Visser maken samen het Miljoenenontbijt mogelijk.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst, stuur dan een mail naar rijngouwe@vno-ncwwest.nl

Michiel Bunnik (voorzitter van VNO-NCW RijnGouwe) en wethouder Jan de Laat (rechts) bij de opening van een van de vorige edities van het Miljoenenontbijt.
Programma
6.45 uur Ontvangst met ontbijt
7.30 uur Opening door dagvoorzitter Michiel Bunnik, voorzitter VNO-NCW RijnGouwe
7.55 uur Uiteenzetting en reactie op de Miljoenennota door Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling Rabobank
8.15 uur Vragen en interactie met de zaal
8.40 uur Vertaling naar investeringen ondernemerschap door Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
9.00 uur Vragen en interactie met de zaal
9.20 uur Afsluitend netwerkmoment
10.00 uur Einde bijeenkomst

Nadere info www.vno-ncwwest.nl
Frontfoto: Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling Rabobank.