De stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding Haaglanden Hollands-Midden neemt vanaf 1 januari het stokje over van het failliete Bureau Discriminatiezaken. Er blijft dus een meldpunt voor mensen die zich gediscrimineerd voelen.

­