De meeste ouderen gebruiken weinig zorg; slechts een klein deel heeft juist veel zorg nodig. Twintig procent van de ouderen gebruikt tachtig procent van de zorguitgaven voor ouderen. Bijna de helft (48 procent) van de totale zorguitgaven gaat naar ouderen. Dat blijkt uit de eerste ‘monitor zorg’ voor ouderen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De meeste 65-jarigen zijn volgens dit overzicht vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Maar de gemiddelde zorgkosten stijgen wel sterk met de leeftijd. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan die voor mensen tussen 65 en 75 jaar.

De meeste ouderen (94 procent) wonen thuis. Bij mensen tot 75 jaar is ziekenhuiszorg ongeveer een derde van de kosten. Met de leeftijd neemt die ziekenhuiszorg af, maar stijgt wel het beroep op wijkverpleging en langdurige zorg.

Van de 85-plussers woont 70 procent nog thuis, vaak met hulp van wijkverpleging. Zes procent van de ouderen woont in een verpleeghuis, dat zijn 189.000 mensen. Sinds 2012 is het aantal mensen in een verpleeghuis gedaald, maar de bewoners hebben gemiddeld wel zwaardere zorg.

Laat een reactie achter