De meerderheid van de gemeenteraad van Gouda gunt RTV Gouwestad de komende vijf jaar de licentie voor de lokale omroep. Wel moet de omroep wat de raad betreft flink vernieuwen.
Zo bleek woensdag 4 oktober tijdens het debat in de Goudse raad over het verstrekken van een vergunning voor het verzorgen van de lokale omroeptaken. Twee omroepen zijn hiervoor in de race: RTV Gouwestad en GoudaFM.

Het college van Burgemeester en wethouders koos al voor Gouwestad. Gisteravond was de gemeenteraad aan zet. De meeste Goudse politieke partijen volgden het advies van het college van B&W in deze, en koos voor gunning aan Gouwestad. Zij volgden daarin de afweging van het college van B&W. Met deze voorkeur kiest de meerderheid voor de ‘veilige’ weg van de continuïteit en de ervaring van Gouwestad en haar vele vrijwilligers.
Daarbij plaatste Thierry van Vugt, fractievoorzitter van D66, wel een belangrijke kanttekening. ,,De plannen en ideeën die door Gouda FM zijn gepresenteerd laten zien dat er kansen liggen om de lokale omroep wat frisser, transparanter en vernieuwender vorm te geven. Bijvoorbeeld via intensiever gebruik van sociale media en de website. Dat geeft ook kansen om het bereik van de lokale omroep te stimuleren. Wij hopen dan ook dat Gouwestad daar komende tijd echt werk van gaat maken, en roepen op om daartoe ook samenwerking te zoeken met andere mediapartners.
De gemeente Gouda moet op basis van de Mediawet een advies geven aan het Commissariaat voor de Media over de publieke omroeplicentie. Een definitief besluit valt in de raadsvergadering van woensdag 25 oktober.