De Markt in Gouda gaat vanaf maandag opnieuw op de schop. Er is ontdekt dat elektriciteitskabels onder de bestrating te ondiep gelegd zijn. Het is een merkwaardig verhaal, maar het is niet anders.
Tijdens werkzaamheden afgelopen voorjaar is gebleken dat de stroomkabels op de Markt te ondiep liggen. Hierdoor heeft er bij graafwerkzaamheden een gevaarlijk incident plaatsgevonden waardoor per direct een direct graafverbod is ingesteld. Dit schrijft de gemeente Gouda in een brief aan omwonenden.
Om aan deze gevaarlijke situatie een einde te maken worden de kabels in opdracht van de gemeente op de juiste diepte aangebracht. Ook is bij inspectie gebleken dat drie van de vijf grote lichtmasten op de Markt dringend moeten worden vervangen.
Vanaf maandag 6 november beginnen de werkzaamheden om de kabels op de juiste diepte te leggen. Ook wordt de lichtmast vóór Albert Heijn vervangen door een tijdelijke mast. Die zal er anders uitzien dan de huidige mast. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind november klaar zijn. De definitieve lichtmast bij Albert Heijn en de twee overige masten worden in het voorjaar van 2018 geplaatst. De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats met uitzondering van de donderdagen gezien de warenmarkt.
Het werk wordt uitgevoerd in de rijbaan langs de Waag tussen de Waag en La Place en in de rijbaan rondom de Markt. Het werk wordt in fasen uitgevoerd.
Weersomstandigheden kunnen het werkschema wel in de war brengen, zo schrijft de gemeente tot slot.
Bron en foto: Samenwerkende Ondernemers Verenigingen Gouda (SOG) / Karel Baarspul.