Marianne Gardien volgt Gerard van Erk op als voorzitter van de vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (S.O.G.).

Van Erk kondigde in het najaar van 2017 aan dat hij wilde aftreden. Het bestuur en de leden zijn daarna op zoek gegaan naar een opvolger. Begin dit jaar kwam een nieuwe kandidaat in beeld in de persoon van Marianne Gardien. Zij woont circa tien jaar in Gouda, heeft het hier erg naar haar zin en gaf aan graag iets te willen betekenen voor Gouda in het algemeen en voor de binnenstad in het bijzonder.

Gardien is zzp-er en heeft onder meer gewerkt voor het voormalige ID-college (nu mboRijnland). Ook zat zij namens het werkveld onderwijs in het bestuur van het OndernemersFondsGouda.

Gardien is inmiddels in de S.O.G.-vergadering unaniem door de leden gekozen als nieuwe voorzitter. Namens de S.O.G. zal zij ook plaatsnemen in het bestuur van Gouda Onderneemt.

Het bestuur van de S.O.G. bestaat sinds de ledenvergadering uit Marianne Gardien (voorzitter), Karel Baarspul (secretaris) en Marco Steenwinkel (penningmeester).