Gouda staat nog altijd in de top 10 van de gemeenten met de hoogste lokale belastingen. En van die ‘topnotering’ wil het Goudse college zo snel als mogelijk vanaf. Te beginnen bij volgend jaar. Dan is een gemiddeld Gouds gezin rond de negentig euro minder kwijt aan lokale lasten.
Het collega had al een ozb-verlaging aangekondigd van een miljoen euro vanaf 2018. Daar komt een miljoen euro bij. Daarnaast wordt te veel aan geïnde rioolheffing naar de bewoners teruggestort. Dat is een eenmalig bedrag van 880.000 euro.
De huidige financiële situatie helpt de gemeente Gouda ook een handje. De gemeenteschuld loopt terug en daarmee de te betalen rente.  En door de lage rentestand komt de financieren van projecten makkelijker van de grond.
Daarmee heeft Gouda wat meer te makken. Een gedeelte gaat er terug naar de burgers. Geld komt er ook vrij voor een mobiele sporthal voor Watergras naast het Groenhovenbad, voor het aanvullende onderzoek naar de mogelijke verhuizing van het Verzetsmuseum naar de Chocoladefabriek en voor de realisatie van de Cheese-experience. Te beginnen bij het aanstellen van een projectleider.  Verder wil BenW geld reserveren voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, middelen en maatregelen voor inbraakbestrijding en een funderingsfonds.