Uitbreiding Volwassenenfonds Sport dankzij donatie Rabobank

15 April 2021, 12:09 uur
Lokaal
mainImage
Parole, Pieter van Vliet
Op de foto vlnr: Denise Blom (Sport.Gouda), Denise Loykens (Rabobank Hollandse IJssel), Marleen Verbruggen (AV Gouda), Jos Reekers (Rabobank Hollandse IJssel) George Henze (AV Gouda), Wilma Neefjes (Volwassenfonds) en Michiel Bunnik (wethouder sport).

Dankzij een donatie van een bedrag van €7.500 uit het Regiofonds van de Rabobank Hollandse IJssel kunnen meerderjarige inwoners van Gouda, die moeten rondkomen van een minimum inkomen, een vergoeding tot €90 krijgen voor sportmaterialen en sportkleding. Dit is een aanvulling op de 1 januari 2021 in Gouda gestarte pilot bij het landelijke Volwassenenfonds, waar voor deze doelgroep een vergoeding van de contributie tot €250 per jaar kan worden aangevraagd. Via het Volwassenenfonds kunnen Goudse minima 18+ een gedeeltelijke vergoeding van verplichte sportkleding of materialen krijgen.

De bijdrage van Rabobank Hollandse IJssel is een mooie tweede stap om volwassenen met een heel smalle beurs te ondersteunen om zo ook mee te kunnen doen bij de sportvereniging van hun keuze. Ook in Gouda is in sportparticipatie nog veel te winnen. Iets meer dan de helft van de inwoners sport niet. Bijna 10% van de inwoners (inclusief jeugd) van Gouda moet rondkomen van een minimum inkomen, waardoor de sportparticipatie in deze groep extra achterblijft, zo blijkt ook uit landelijk onderzoek.

De cheque werd woensdagavond aangeboden door Jos Reekers ledenraadslid van Rabobank Hollandse IJssel. Dat gebeurde op het terrein van AV Gouda aan de Groenhovenweg in het bijzijn van wethouder sport Michiel Bunnik, Denise Loykens van Rabobank Hollandse IJssel, initiatiefnemers Marleen Verbruggen en Wilma Neefjes en Denise Blom, voor SPORT•GOUDA een van de contactpersonen voor het Volwassenenfonds Gouda. AV Gouda (atletiek) heeft samen met GC&FC Olympia (voetbal), gesteund door 15 andere organisaties uit de sport, welzijn, gezondheid en onderwijs, de aanvraag bij het regiofonds ingediend.

Aanvragen kunnen worden gedaan via zogenaamde intermediairs. Dit zijn organisaties of vrijwilligers, die betrokken zijn bij mensen, die leven rond het bestaansminimum. Bijvoorbeeld het sociaal team, schuldhulpverlening, het Bruisnest of sportmakelaars. Zowel de pilot als de aanvraag voor de uitbreiding zijn breed gesteund vanuit sportverenigingen, welzijnsorganisaties, gezondheidszorg en een onderwijsinstelling. De spelregels voor een aanvraag bij het Volwassenenfonds kun je vinden op de websites van het Volwassenenfonds https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/gouda/ en SPORT•GOUDA www.sportpuntgouda.nl/sport-activiteiten/volwassenenfonds-sport-cultuur

Voor jeugd tot en met 17 jaar in een gezin met een laag inkomen biedt Gouda al langere tijd steun voor sport- en cultuurdeelname via tegoedbonnen op de Rotterdampas voor minima. Word je 18 jaar, dan stopt deze regeling. Het Volwassenenfonds sluit hier op aan.

Sporten en bewegen is voor iedereen goed. Niet alleen voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je welzijn door bijvoorbeeld de sociale contacten. Sporten beïnvloedt positief je werk- of leerprestaties en nog veel meer.

Maar plezier hebben met elkaar is misschien wel de belangrijkste reden om lid te zijn van een sportvereniging. Het merendeel van de sporters is recreatief actief en sporten, al dan niet met ook wedstrijden, voor hun plezier. Al blijft winnen natuurlijk leuker dan verliezen, maar met beide leren omgaan heeft ook een meerwaarde. Nu in coronatijd worden de contacten na een training in een clubhuis soms nog meer gemist dan de sportactiviteit zelf.

Marleen Verbruggen en Wilma Neefjes zijn vanuit het Kennisnetwerk Sport en Sociaal Domein de initiatiefnemers voor de pilot met het Volwassenenfonds, die loopt tot en met 30 juni 2022: “Sportparticipatie blijft landelijk en ook in Gouda sterk achter bij mensen met een minimum inkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond hoe belangrijk het is en zelfs geld oplevert. Actief worden bij een sportvereniging wordt daarom zowel preventief en als interventie geadviseerd. Hoe mooi is het dat we nu mede dankzij de donatie van de Rabobank een extra helpende hand kunnen bieden voor wie de financiële drempel anders te hoog is. Daarbij is de kans dat kinderen gaan sporten groter als je zelf als ouder daar positieve ervaringen mee hebt. Nu nog weer ‘gewoon’ kunnen sporten na opheffing van de corona beperkingen.“

Jos Reekers – ledenraadslid van Rabobank Hollandse IJssel  – is zelf actief hardloper, fietser en zeiler en was een aantal jaar penningmeester bij voetbalvereniging Donk: “Prachtig dat de gemeente Gouda en de sportverenigingen elkaar gevonden hebben om iedereen te laten meedoen. Met deze pilot gebruiken we de bestaande sportinfrastructuur. Dat betekent effectief gebruik van middelen, goed voor de mensen, goed voor de clubs en daardoor een grote kans op succes. Vanuit die gedachte steunt de Rabobank vanuit haar Regiofonds graag de Gouwenaars die het nodig hebben en daarmee ook lokale winkels voor de aanschaf van sportspullen.”

Wethouder Sport Michiel Bunnik bedankte de Rabobank hartelijk: “Als wethouder sport ben ik natuurlijk hartstikke trots op dit gebaar van de Rabobank. Hun bijdrage is een mooie aanvulling op het bedrag dat beschikbaar is vanuit het Volwassenenfonds Sport. Een fonds waar we als gemeente sinds december bij aangesloten zijn en dat sporten bij een vereniging toegankelijker maakt voor Gouwenaars met een minimuminkomen. Het mooie is dat zij nu ook geholpen kunnen worden bij de aanschaf van sportkleding of andere zaken die nodig zijn om een sport te kunnen beoefenen. Mijn dank gaat uit naar alle lokale clubs en andere organisaties die het initiatief hebben genomen om de aanvraag bij de Rabobank in te dienen. Nu maar hopen dat de coronamaatregelen het snel weer toestaan om te mogen sporten!”