Het Schateiland is in de periode 29 maart tot en met 13 april bezig met het project Gezond eten en bewegen. Een onderdeel daarvan is een sponsorloop voor twee goede doelen.
Deze sponsorloop wordt gehouden op vrijdagochtend 7 april. De helft van het geld gaat naar het Fonds Gehandicaptensport (S)Cool on Wheels (zie foto). Dit fonds zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Mogelijk is S(C)OOLS on Wheels zelf ook aanwezig bij dit event.
De andere helft gaat naar de Roparun Palliatieve Zorg. Dit is zorg aan patiënten die niet meer beter kunnen worden. Deze stichting richt zich op de zorg voor kankerpatiënten. Agenten van het team Gouda luisteren de sponsorloop op, omdat zij deze Roparun gaan lopen.