'Kwaliteit water in veel sloten en vijvers onvoldoende'

22 October 2020, 08:37 uur
Landelijk
mainImage
Pixabay

De kwaliteit van het water in kleine wateren zoals sloten, vijvers en grachten is onvoldoende. Dat komt volgens stichting Natuur & Milieu naar voren uit het burgeronderzoek 'Vang de Watermonsters' waaraan 2600 Nederlanders deelnamen. In 80 procent van de gevallen is de kwaliteit van de wateren matig of slecht.

De burgeronderzoekers hadden een testkit en konden online instructies volgen over hoe ze de test konden uitvoeren. Zeven waterschappen en de Unie van Waterschappen sloten zich dit jaar aan bij het onderzoek.

Volgens de stichting is de kwaliteit in 57 procent van de onderzochte wateren slecht, bijvoorbeeld door kroos of algen. Op 23 procent van de locaties is de kwaliteit matig en 20 procent is goed. Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzochten honderd locaties en kwamen tot dezelfde conclusie.

"Het moet op veel plekken echt beter", aldus directeur Programma’s van Natuur & Milieu Rob van Tilburg. "Dit water is het leefgebied van vogels, insecten, vissen en planten. We genieten er dagelijks van. Maar door vervuiling loopt de biodiversiteit gevaar en wordt onze drinkwaterzuivering steeds moeilijker en duurder."

De vervuiling in het water komt onder meer door mest, bestrijdingsmiddelen, rioolwater en medicijnresten. Op veel plekken zijn de concentraties stikstof en fosfaat te hoog volgens het NIOO-KNAW. Die stoffen horen in water voor te komen, maar als er te hoge concentraties zijn dan groeien de planten te snel. Dat werkt verstikkend voor ander waterleven.


Door: ANP