De Krimpenerwaard wordt uitgebreid met nog eens 2250 hectare natuurgebied. Het komt in de plaats van agrarische grond waaraan steeds minder behoefte is door de grote terugloop van boerenbedrijven. De provincie Zuid Holland heeft voor dit project 24,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De gemeente Krimpenerwaard – dat zijn alle gemeenten in dit gebied behalve Krimpen aan den IJssel – gaat in 2018 een bestemmingsplan samenstellen dat de realisatie van natuur- en waterdoelen planologisch mogelijk maakt. Het eerste voorbeeld bestaat al ten noorden van het Loetbos bij Ouderkerk aan den IJssel.

De stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard wil dat de agrariërs zélf aan de slag gaan met natuur. Natuurbeheer moet onderdeel worden van hun bedrijfsvoering. Met het beschikbaar gestelde geld kan de stuurgroep boeren financieel compenseren en grond aankopen van agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen. Hiermee wordt ook de realisatie van weidevogeldoelstellingen versneld.

Reageer op dit artikel