Column Maurits Tompot |

Ik was vorige week op ziekenbezoek bij de ‘emeritus’ koster Nico Metselaar.
Vanuit zijn bed keek hij op een afbeelding van de verkondiging van de Filippus in Samaria, zoals dat groots te zien is op glas 24 in de zuidbeuk van de Sint Janskerk te Gouda. Saillant detail: de schenker graaf Philippe de Ligne is zelf tussen de invaliden geknield afgebeeld, waarmee hij hoopte op genezing van  een dwarslaesie op voorspraak van zijn naamgenoot.

Het is een Bijbelgetrouwe weergave van het verhaal, wat u kunt lezen in het boek Handelingen, hoofdstuk 8, vanaf vers 5: “ Zo kwam Filippus in de stad Samaria. Daar vertelde hij over Christus. Grote groepen mensen luisterden naar hem. Ook zagen ze de grote wonderen die hij deed. En ze geloofden allemaal wat hij vertelde. Ze deden wat hij hun leerde. Want veel mensen in wie duivelse geesten zaten, werden genezen. De duivelse geesten gingen schreeuwend uit hen weg. Ook werden er veel verlamde en kreupele mensen genezen. De hele stad werd blij”.
Iedereen blij, wat wil je nog meer? We vervolgen nog even met vers 9: Er was daar in Samaria ook een man die zich al lange tijd met toverij bezig had gehouden. Hij heette Simon. Alle bewoners van Samaria waren erg van hem onder de indruk. Hij beweerde van zichzelf dat hij een bijzonder en belangrijk mens was. Iedereen, van hoog tot laag, luisterde naar hem en deed wat hij zei. Ze noemden hem ‘de grote kracht van God.’ Ze geloofden in hem, omdat ze al heel lang erg onder de indruk waren van zijn toverkunsten. Maar nu geloofden ze wat Filippus vertelde over het goede nieuws van het Koninkrijk van God en over Jezus Christus. Mannen en vrouwen lieten zich dopen.  Ook Simon zelf ging in Jezus geloven. Nadat hij gedoopt was, bleef hij aldoor in de buurt van Filippus. Hij was stomverbaasd over de grote wonderen die hij zag gebeuren”.
Als we naar het glas kijken, moet volgens Nico Metselaar de man helemaal links in de hoofdvoorstelling Simon voorstellen. Ik vroeg waarop hij dat baseerde. Nou er staat toch dat hij aldoor in de buurt van Filippus bleef? En kijk eens naar de houding van zijn vingers, alsof hij een munt tussen z’n duim en wijsvinger heeft en geld telt!
Inderdaad neemt deze man met de rode baret een aparte plaats in voor het publiek en iets verderop in het verhaal blijkt dat hij de macht van de Heilige Geest wilde kopen van de apostelen…
Waarlijk een kosterlijke ontdekking van oud koster Nico Metselaar!
Op www.sintjan.com kunt u verder inzoomen op deze afbeelding en het originele carton.
Column is van Maurits Tompot, koster van de Goudse Sint Janskerk