Column Maurits Tompot | Kosterlijke ontdekkingen
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen…wil zeggen dat het nooit zal gebeuren.
Het Griekse woord Pentecoste betekent vijftig en precies 50 dagen na Pasen kwam het Oogstfeest, Pinksteren.
Ik mocht pas een groepje wiskunde-studenten rondleiden die de betekenis van beide feestdagen niet meer bleken te kennen. Bij Kerstmis zagen ze door de kerstbomen het bos al niet meer, laat staan door de eieren de Paashaas.
Ik vertelde hoe de misvattingen waren ontstaan toen de Roomse missie de opdracht had gekregen om ons Bataven te kerstenen. Onze bestaande heidense feesten moesten worden voorzien van een Rooms jasje. Zo kreeg onze oppergod Wodan, jawel van woensdag, de kazuifel van de bisschop Nicolaas omgehangen en vieren we nog steeds Sinterklaas of Santaclaus aan de andere kant van het Kanaal of de Oceaan. Ons midwinterfeest werd Kerstfeest enzovoorts.

Ik wees studenten naar glas 62 omdat Pasen toch wel zo belangrijk is, dat we er even bij stil moesten staan. Je krijgt zomaar een vrije dag omdat de Opstanding zowaar een gratis eeuwige levensverzekering kan betekenen. De Opgestane heeft gezegd: wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Gratis, er is gratie verleend, goed nieuws toch, wat wil je nog meer?
Eén pientere student zegt: meneer, eeuwig, heeft geen begin en geen eind. Hoe kunt u dan eeuwig leven hebben? Tja, daar stond ik met open mond, terwijl ik altijd zoveel praatjes heb. Ik deed snel een schietgebedje of te wel ging online met de Heavenly Headquarters.
Het werd me ineens duidelijk, dat we het eeuwige leven niet in onszelf hebben, maar in de Eeuwige zelf.
Ik antwoordde de student: Ik heb het eeuwige leven niet in mezelf maar in Hem. De student deed er het zwijgen toe, maar een professor die de groep vergezelde, verbrak de stilte met de  mededeling: dat is geestig, we hebben het pas nog toevallig gehad over de relativiteitstheorie van Einstein. In dit geval leg ik de nadruk op de ‘relatieve’ tijdstheorie  van Einstein. Jongens, herinner jullie nog dat massa en energie aan elkaar gelijk zijn volgens de beroemd geworden formule: E = mc2 ? Weten jullie nog:  E staat voor energie, m staat voor massa en c is de snelheid van het licht. Dus energie is gelijk aan de massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat.
Het was me niet helemaal glashelder, maar we verlieten ‘opgewekt’ de kapel.
Reageren? Maurits.Tompot@gmail.com
Maurits Tompot is sinds deze week voormalig koster van de Sint-Janskerk en ereburger van de stad Gouda.