Kinderboerderij De Goudse Hofsteden heeft met ingang van zondag 18 december besloten om de kinderboerderij tijdelijk te sluiten. Dit in verband met de waarschijnlijke aanwezigheid van het vogelgriepvirus in het Reeuwijkse Plassengebied. En om de kans op insleep van dit virus zoveel mogelijk te verkleinen. De dode eenden/ smienten zijn gevonden bij de surfplas en worden momenteel onderzocht door de NVWA op de aanwezigheid van het virus. In de loop van de week zullen de uitslagen hiervan bekend zijn.


Maatregelen rond plassengebied
Op en rondom de surfplas overwinteren in deze periode ieder jaar zeer grote aantallen smienten en andere trekvogels. Omdat dit ook een populair recreatiegebied is waar veel wandelaars, hardlopers en andere recreanten komen heeft de gemeente Reeuwijk zelf ook een aantal maatregelen genomen, zoals het plaatsen van borden en het dagelijks weghalen van dode vogels.
Tijdelijke sluiting kinderboerderij
Het Reeuwijkse plassengebied ligt op relatief korte afstand van de kinderboerderij. ,,De dreiging van de aanwezigheid van het vogelgriepvirus in combinatie met dat dit een veel bezocht recreatiegebied is, heeft ons laten besluiten om op dit moment de kinderboerderij te sluiten. We hadden vanaf het moment van uitbraak half november al diverse maatregelen genomen. Zo zijn al onze vogels afgeschermd van wilde vogels en bezoekers. Op dat moment was het niet noodzakelijk om de kinderboerderij te sluiten. Maar gezien de huidige situatie hebben we tot nader orde daar wel toe besloten”, aldus Sandra Harkes van de kinderboerderij.
En nu verder..?
,,We zijn allereerst in afwachting van de uitslagen van de onderzoeken van de NVWA op de aanwezigheid van het vogelgriepvirus bij de dode eenden in dit gebied. In de tussentijd beraden we ons over de maatregelen en bekijken we wat – naast onze huidige maatregelen – noodzakelijk is om de kans op insleep van dit virus zoveel mogelijk te verkleinen. In de tussentijd zien we ons genoodzaakt om de kinderboerderij tijdelijk geheel te sluiten.”

Vogels kinderboerderij De Goudse Hofsteden afgezonderd van publiek