In het Museum voor Vrede en Geweldloosheid wordt op zaterdag 14 april vanaf 13u00 de Jongerendag van de Vredesbeweging gehouden. Die dag is bedoeld voor jongeren (tot 40 jaar) die zich afvragen hoe de vredesbeweging in de vorige eeuw zo’n grote vlucht kon nemen en willen weten wat daar nu nog van over is.

Het programma is geen aaneenschakeling van saaie lezingen, maar een happening waarbij jongeren van toen iets laten zien van wat ze deden en hoe ze het deden. Film, muziek, spel, een tentoonstelling, discussie en een vredesmarkt waarop jongeren van nu laten zien hoe zij het vredesideaal beleven en vormgeven. Het zal er allemaal zijn.

Er zijn al aardig wat aanmeldingen maar er kunnen er nog meer bij. Ouderen zijn ook welkom mits vergezeld van een jongere.

Op de Jongerendag wordt ook de nieuwe tentoonstelling ‘Verhalen over vrede zonder (kern-)wapens’ geopend. Te zien t/m 31 oktober.

Aanmelden kan via: Tel. 015-785.01.37 of info@vredesbeweging.nl. Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid vind je in de Serre van het Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30, Gouda.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10-17u00, zaterdag 12-17u00. Zie ook www.verzetsmuseum-zh.nl en www.vredesmuseum.nl.

‘Wat bezielde onze ouders en grootouders, toen ze 35 jaar geleden massaal de vredesbeweging steunden?
Veel jonge mensen vragen zich weleens af: ‘Wat bezielde onze ouders en grootouders, toen ze 35 jaar geleden massaal de vredesbeweging steunden?’ ‘Wat bewoog hen toen ze meeliepen in de grootste demonstraties die ons land gekend heeft en toen ze tonnen handtekeningen inzamelden tegen kernbewapening?’ ‘Wat voor tijd was dat, waarin dat mogelijk was?’

cartoon gebaseerd op een spreekwoord

Die vragen en meer worden beantwoord bij een speciaal op jonge mensen gerichte evenement van de vredesbeweging in het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda. Het programma is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar het belooft iets bijzonders te worden. Geen aaneenschakeling van saaie lezingen, maar een happening (ook een woord uit die tijd) waarbij ouderen niet alleen vertellen wat ze deden en hoe ze het deden, maar daar ook iets van laten zien. Film, muziek, spel, een tentoonstelling, discussie. Het zal er allemaal zijn.

Wellicht belangrijker nog, is het contact tussen de generaties. Daar zal volop gelegenheid voor zijn. We willen niet blijven steken in het staren naar een glorieus verleden, maar de lijn doortrekken naar deze tijd. Daarom zal er ook een vredesmarkt zijn, waarop jongeren laten zien hoe zij nu het vredesideaal beleven en vormgeven.

Behoort u tot de jongere mensen waarover we het hadden? Laat dan nu al weten dat u wilt komen aan onderstaand adres.

Behoort u tot de ouderen? Dan is er een hele belangrijke taak voor u weggelegd. De vergrijsde vredesbeweging bereikt de jongeren nauwelijks, maar u hebt die toegang wel. U hebt kinderen, kleinkinderen en andere jongere familieleden. Ook kent u waarschijnlijk nog veel meer jonge mensen. Praat met ze, wek hun interesse en neem ze mee naar het evenement.