Jij/jullie ook, insgelijks, idem dito, vice versa en van ’t zelfde!

De redactie van Gouds Dagblad wenst alle lezers en volgers een voorspoedig, gezond, nieuwsgierig en nieuwswaardig 2019.