In de Rotterdamse raadsvergadering ontstond donderdagmorgen een rel over het ophangen en/of neerzetten van de Nederlandse vlag in de raadszaal. In Gouda ging dat er woensdagavond in de raadsvergadering een stuk gemoedelijker aan toe. In Gouda kan de vlag uit… en naar binnen.

De raad stemde in met de motie van onder meer de SGP waarin het presidium wordt opgeroepen om de Nederlandse en Goudse vlag in de raadszaal te plaatsen.

Gouda ging zelfs nog een stapje verder. De motie om, naast de Goudse en Nederlandse vlag, ook komend jaar de Goudse regenboogvlag op te hangen van D66, SP, PvdA, PvdD, GoPo en GroenLinks Gouda haalde het ook. ,,Dus we stralen dan echt verbondenheid uit!”, aldus een Tweet van GroenLinks Gouda.

Het collega en de raad vinden het goed en voorbeeldig om ruimte te bieden aan een ‘themavlag’ in de Raadszaal,die wisselend kan worden gevoerd om een belangrijke gebeurtenis of evenement te
memoreren of symboliseren. Dat 2018 het jaar is waarin Gouda het Roze Jaar organiseert, is het wenselijk dat in dit jaar in de Raadszaal de Goudse Regenboogvlag wordt gevoerd, als symbool van diversiteit en tolerantie. Dat daarna bijvoorbeeld een vlag voor Gouda750 zou kunnen worden gevoerd. En wie weet is er op den duur ook nog een plekje voor de vlag van het Gouds Dagblad…

Anders gaat het er aan toe in Rotterdam
Leefbaar startte donderdag de raadsvergadering van Rotterdam met vlaggetjes op hun tafels als ludiek protest tegen de eerdere weigering van de meerderheid van de raad om de Nederlandse vlag in de raadszaal op te hangen.

Het is niet de eerste keer dat een politieke partij met attributen zijn standpunten kenbaar maakt. Maar omdat dit in het verleden meer dan eens door de burgemeester verboden was, vond de SP dat ook inzake van deze vlaggetjes (zowel rood-wit-blauwe als de groen-witte van Rotterdam) het principe van gelijke monniken gelijke kappen moest gelden. Bij aanvang van zijn gelijkheidspleidooi vroeg hij Leefbaar ‘’of er nieuwe haring te koop was’.

De vlaggetjesparade kostte een schorsing van de vergadering van ongeveer twintig minuten.

https://dagblad010.nl/is-er-leefbaar-nu-al-nieuwe-haring-koop/