Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt volgend jaar extra de portemonnee voor waterveiligheid. De kosten voor de zorg voor droge voeten en schoon water zijn in het laaggelegen en dichtbevolkte beheersgebied hoog: jaarlijks ruim 89 miljoen. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 die gebaseerd is op het Waterbeheersplan voor de periode 2016-2021.
,,Met stevige dijken beschermen we ons beheersgebied tegen overstromingen”, zegt het hoogheemraadschap. ,,Wij zorgen ervoor dat het waterpeil past bij de functie van het desbetreffende gebied: natuur, stedelijk of agrarisch. En dat sloten, vaarten en plassen goed zijn ingericht en zorgvuldig worden beheerd. Voldoende water van goede kwaliteit is een belangrijk doel. Het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven gebeurt efficiënt en innovatief, met oog voor milieu en duurzaamheid. We zetten ons in voor een biologisch gezond watersysteem, waarin planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen. Zo blijft het watersysteem geschikt voor de meeste functies en aantrekkelijk voor gebruikers.”
Om al deze taken te realiseren werkt het hoogheemraadschap volgend jaar aan ruim 150 waterprojecten.