Lezers van Gouds Dagblad zijn in hun commentaren op Facebook overwegend correct en fatsoenlijk, met soms een emotionele uitschieter. Anders ligt dat met de totaliteit van Nederlandse gebruikers van Facebook: zij zorgen voor een opvallend grote stroom aan berichten met haat, racisme en verwensingen met ziekten als kanker.

In Zuid-Europese landen ligt dat aantal bijvoorbeeld veel lager. Dit concludeert de Volkskrant op basis van een Nederlandse moderator die vorig jaar bij Facebook werkte en wiens relaas ondersteund wordt door gelekte e-mails, interne documenten en een collega.

Dagelijks krijgt het Nederlandse team van moderatoren circa achtduizend meldingen over onder meer discriminerende, racistische en haatdragende berichten, schrijft de krant. Vooral rond Sinterklaas, verkiezingen en demonstraties van de PVV neemt het aantal flink toe.

Lange tijd was het Nederlandse team, dat varieert van vijf tot acht personen, in 2017 onderbemand, waardoor meldingen van gebruikers in de wachtrij bleven staan en niet beoordeeld werden, zegt de moderator.