In het Huis van de Stad vindt donderdag 12 oktober de conferentie plaats over de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Dit thema is actueler dan ooit, zoals onder meer al bleek uit het Miljoenenontbijt van VNO-NCW de dag na Prinsjesdag.

De gemeente Gouda en Gouda Onderneemt hebben de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt als één van de speerpunten opgenomen in het Collegeprogramma. En het is tevens onderdeel van het Economisch Actieprogramma.

Maar waarom eigenlijk, welke bijdrage kan de gemeente hieraan leveren? ,,Omdat het cruciaal is om te investeren in de lokale economie, werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat. Verschillende bedrijven en sectoren kampen al met flinke tekorten aan personeel. Van groot belang is daarom dat het onderwijs opleidt voor het werk dat er is. En dat we werkenden of werkzoekenden eventueel omscholen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Gouda.

Gouda Onderneemt zet zich in voor de belangen van de Goudse ondernemers. ,,Wij weten dat er ondernemers zijn die moeite hebben met het vinden van goed gekwalificeerd personeel. Er zijn ook ondernemers die behoefte hebben aan directere lijnen met het onderwijs en voor wie het moeite kost om stageplekken goed in te vullen. Daar willen we met het onderwijs een antwoord op geven en op inspelen”, zo vertelt Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt.

De conferentie is er voor iedereen die er belang bij heeft dat we in de Goudse regio de mensen opleiden voor het werk dat er is: bedrijven, scholen en de overheid. ,,Om samen terug te kijken naar wat er de afgelopen periode bereikt is. En vooral ook om naar de toekomst te kijken en gezamenlijk verder te werken aan de belangrijke uitdagingen die er nog liggen…”, aldus de zegsman van de gemeente Gouda.

Donderdag 12 oktober, 16.00 – 20.30 uur Huis van de Stad Gouda
Locatie: Huis van de Stad Gouda, Burgemeester Jamesplein 1 Gouda, 2e verdieping

Programma

16.00 uur inloop en ontvangst door Thelma van Petersen, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Gouda

16.30 uur welkom en introductie door wethouder Jan Willem van Gelder

16.45 uur pitches rond enkele relevante ontwikkelingen en initiatieven

– vacatureplatform Gouda Werkt, door Ben Breedveld van BB Remarkable

– ontwikkelingen bij mboRijnland, door Ad van Dijk, teamleider MBO College Entree Gouda

17.00 uur lezing Adri Pijnenburg over instroombevordering op de arbeidsmarkt

17.30 uur reactie namens de ondernemers door Lisette Hogenelst van Fugo en Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt

17.45 uur korte pauze en naar de workshops

18.15 uur start workshops

19.00 uur rijsttafel en netwerken, inclusief korte terugkoppeling uit de workshops

20.30 uur einde.

Frontfoto: Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt.

Reageer op dit artikel