Hoe vaak hebben jullie al restafval aangeboden? Weet je dat niet? Dat kun je nu zien op www.cyclusnv.nl/mijngegevens

Als het goed is, hebben jullie van Cyclus een brief in de bus gekregen met een inlogcode. Met die inlogcode kun je verder op www.cyclusnv.nl/mijngegevens en je gegevens intikken en inzien.

,,Dit nieuwe hulpmiddel op de website van Cyclus geeft inwoners inzicht in het aantal keren dat ze restafval hebben aangeboden. Dat inzicht is handig, omdat inwoners van Gouda minder afvalstoffenheffing betalen als ze minder vaak restafval aanbieden. Op de website van Cyclus kunnen inwoners hun aanbiedgegevens van het restafval nu dus eenvoudig checken. De informatie wordt elke maand geactualiseerd”, aldus Cyclus.

Aanbiedgegevens
De aanbiedgegevens die op de website getoond worden, komen uit de registraties van de software op het inzamelvoertuig of de verzamelcontainer. Dus maak je gebruik van een minicontainer voor restafval? Dan zie je online hoe vaak deze container is geleegd. En maak je gebruik van een verzamelcontainer voor restafval? Dan zie je online hoe vaak u een zak in de container heeft gegooid met behulp van je afvalpas.

Meer informatie staat op www.cyclusnv.nl/mijngegevens én in de brief die je hebt ontvangen.

Reageer op dit artikel