‘Het is voor ons niet te bevatten dat Rhodé er niet meer is. Wij wensen de ouders en verdere familieleden van Rhodé de nabijheid van de Heere toe in het onmogelijke om dit verlies te dragen.’

Zo schrijft Driestar College in een In Memoriam op haar website, twitter en facebookpagina.