Er zijn opnieuw fors meer banen bijgekomen. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide het aantal banen landelijk met 51.000 vergeleken met een kwartaal eerder. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kwamen er 199.000 banen bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Dit is het hoogste aantal sinds 2008. Het aantal banen groeit nu drie jaar op rij. De grootste stijging vond plaats in 2007, toen de banengroei opliep tot 335.000.
De groei in het tweede kwartaal betrof vrijwel alleen banen van werknemers. Daarvan kwamen er vijftigduizend bij, waarmee het totaal op ruim acht miljoen kwam, de hoogste stand ooit. Het aantal banen van zelfstandigen nam met duizend toe tot ruim twee miljoen.
In bijna alle bedrijfstakken nam het aantal banen toe. De helft van de banengroei in de afgelopen drie jaar komt voor rekening van uitzendbureaus. Met twintigduizend nieuwe banen was dit ook afgelopen kwartaal de branche met de grootste groei.
Flexwerk
Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca en de bouwnijverheid nam de werkgelegenheid toe met respectievelijk twaalfduizend en achtduizend banen. Voor de bouwnijverheid is dit het hoogste groeicijfer sinds 2007. In de periode 2009-2016 gingen in deze bedrijfstak ruim honderdduizend banen verloren.
Mensen vinden vooral als flexwerker een nieuwe baan, maar steeds meer werknemers krijgen uitzicht op een vaste baan. Vaak hebben deze flexwerkers al een voltijdbaan of een grote deeltijdbaan. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam met 11.000 toe ten opzichte van een jaar eerder.
Het aantal banen groeit flink. Kijk op www.ruimbaan.nl voor de laatste vacatures!
Frontfoto: Directeur Ruimbaan Marieke Kreuzen (tweede van rechts) bij het Miljoenenontbijt met Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW.