De voorbereidingen voor de komst van een Kentucky Fried Chicken (KFC) en De Beren naar de Harderwijkerweg (Goudse Poort) zijn in volle gang.
Het voormalige pand aan de Harderwijkweg 1, waarin onder meer het ziekenfonds, G.A.K. en Arbo Unie waren gevestigd, wordt momenteel gesloopt. Om het kantoorgebouw te kunnen slopen, moest  een oplossing worden gevonden voor de vleermuizen die zich in het oude pand bevonden. Daarvoor is een ontheffing Flora- en Faunawet aangevraagd en verkregen.


Daarna wordt de kruising Harderwijkerweg-Van Reenensingel aangepast, moet er een oplossing komen voor het fietsverkeer en er moet extra parkeerruimte worden gemaakt.
Verder vraagt de verkeersafwikkeling extra aandacht. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er met de komst van de fastfoodketen KFC en de restaurantketen De Beren 1030 verkeersbewegingen per dag zijn, wat een toename van 300 is. De gemeente noemt deze stijging ‘relatief beperkt’.
Auto’s die vanuit de westelijke richting komen (Goudse Poort) hebben te maken met een heel korte invoegstrook. Verkeer dat vanaf de Harderwijkerweg in oostelijke richting wil vertrekken, moet meerdere rijstroken oversteken.
Voor fietsverkeer uit de westelijke en zuidelijke richting zijn de eetgelegenheden lastig te bereiken, omdat het fietspad aan de noordzijde van de Van Reenensingel eenrichting is. Van de ontwikkelaar wordt gevraagd de aanpassing van de kruising Harderwijkerweg – Van Reenensingel voor zijn rekening te nemen en een fietsdoorgang te realiseren naar het fietspad Goudse Poort.
Ook moet de ontwikkelaar op eigen kosten voorzien in extra parkeerruimte. Onderdeel van de zogenaamde drive in-formule is dat er voldoende parkeergelegenheid is. De norm is gesteld op 105 parkeerplekken inclusief wachtplekken, terwijl er nu 86 parkeerplaatsen aanwezig zijn. Van de eigenaar van het naastgelegen kantoorpand worden 16 parkeerplaatsen voor de lange termijn gehuurd. Voor het tekort aan drie parkeerplaatsen moet nog een oplossing worden gezocht. Op basis van onderzoek zullen zo’n 1030 auto’s per etmaal het parkeerterrein benutten.
De gemeente is blij met de komst van de fastfoodketens en wil graag meewerken om de realisatie mogelijk te maken. ,,De komst van deze bedrijven geeft een enorme impuls aan dit bedrijvengebied en vermindert de leegstand. Het maakt het culinaire cluster in de Goudse Poort compleet, ter aanvulling op de McDonalds en wereldrestaurant Atlantis”, stelt wethouder Rogier Tetteroo namens het college.
De eerste KFC in het Groene Hart zal naar verwachting in mei volgend jaar haar deuren openen.