Masterthese: wellicht heb je er nog nooit van gehoord, maar we hebben wel een specialist in ons midden die onlangs de prijs heeft gewonnen voor de beste landelijke masterthese.
En die specialist werkt bij het Groene Hart Ziekenhuis. En daar zijn ze maar al te trots op haar…
Erna Vossebelt is actief als verpleegkundig specialist op de polikliniek Cardiologie. Na haar diplomering aan de Hogeschool Rotterdam (Master Advanced Nursing Practise) heeft zij onlangs de prijs gewonnen voor de beste landelijke masterthese.
Vossebelt deed onderzoek naar de ervaringen van patiënten met boezemfibrilleren (een veel voorkomende ritmestoornis) en de invloed hiervan op het dagelijkse leven. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep in het GHZ verbeterd worden.
De Masterthese
De Masterthese vormt het hoogtepunt van de opleiding. Een wetenschappelijke masteropleiding leidt op tot zelfstandige kennisontwikkeling. Dat is precies de doelstelling van dit studieonderdeel: een proeve van bekwaamheid in zelfstandig onderzoek met het oog op kennisontwikkeling. Alle kennis en vaardigheden, zowel vakinhoudelijk als qua onderzoeksmethoden, komen hier bij elkaar. Studenten kiezen dikwijls een onderzoeksvraag die direct aansluit bij hun eigen onderwijspraktijk. (Bron Vrije Universiteit Amsterdam).