De wegen in Gouda worden preventief gestrooid als er kans bestaat op gladheid. Bij veel sneeuw worden wegen eerst geschoven en vervolgens gestrooid.

Alle wegen, fietspaden en stoepen in Gouda strooien is fysiek en financieel niet mogelijk. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. Uitgangspunt is dat elke weg maximaal 350 meter van een gestrooide/geveegde weg af ligt. Bij sneeuw worden aangepaste routes gereden. Eerst worden de belangrijkste wegen schoongemaakt en daarna de overige routes.

Uw huisstoep en die van uw buren wordt dus niet gestrooid of geveegd. Ook normale woonstraten niet. Bij het afvalbrengstation van Cyclus aan de Goudkade kunt u een gratis zak strooizout afhalen.

De gemeente helpt u met gratis strooizout. Bij het afvalbrengstation aan de Goudkade kunt u gratis een zak strooizout halen. Die kunt u gebruiken om op de stoep te strooien bij u in de straat. Als er sneeuw ligt moet u eerst de sneeuw wegvegen of scheppen voor het beste resultaat.

Sneeuwschep
Een sneeuwschep is handig in perioden met veel sneeuw – u kunt ze nu overal kopen vanaf 5 à 10 euro.

Voorkom ijs
Gesmolten sneeuw kan ‘s nachts makkelijk opvriezen tot ijs. Veeg het daarom ‘s avonds nog even weg, dat voorkomt problemen.

U bent niet verplicht om uw stoep sneeuw of ijsvrij te maken omdat internationale wetgeving dit niet toestaat. Maar het is wel fijn als u ook meehelpt om Gouda door de winter te helpen.

Kortom, ook uw inzet is belangrijk. Gladheidsbestrijding is dus werk voor ons allemaal!