De hoofdentree van het Goudse Hout wordt vernieuwd. Groenalliantie Midden-Holland houdt daarom op dinsdag 10 oktober een informatieavond over de plannen.
Kwaliteitsimpuls
Groenalliantie Midden-Holland werkt in het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie aan het verbeteren van recreatiegebieden in het Groene Hart. Doel is de terreinen nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. Eén van de projecten is het verbeteren van de hoofdentree van de Goudse Hout door de entree herkenbaarder, uitnodigender en groener te maken. De planning is dat het project in 2018 wordt uitgevoerd.
Recreatiegebied
Goudse Hout is een afwisselend recreatiegebied dat aan de zuidwestzijde grenst aan Gouda en aan de noordzijde aan de Reeuwijkse Plassen. Het gebied is landschappelijk erg gevarieerd en bestaat uit bos, graslanden en waterpartijen. Je kan er prima fietsen en wandelen. Aan de kant van de stad vind je stadsrandfuncties zoals een manege, wielerbaan, heemtuin en volkstuinen. In de kwaliteitsimpuls zijn al die functies meegenomen.
Informatiebijeenkomst
Geïnteresseerden zijn op dinsdag 10 oktober van harte welkom om kennis te nemen van de plannen en van gedachte te wisselen met medewerkers van Groenalliantie. Binnenlopen kan tussen 17 en 20u00 in het clubgebouw van GRTC Excelsior, Kale Jonkerpad 3, 2805 LD Gouda. Aanmelden is niet nodig.
Frontfoto Renate Oskam.