De gemeente Gouda start vanaf 1 januari 2018 met ‘Afval scheiden Loont’. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen.
Deze week kregen alle Gouwenaren hierover een brief in de bus. De informatie roept toch veel vragen op over ‘Afval Scheiden Loont’ en wat dat nieuwe systeem voor hen gaat betekenen. Terecht! Op de site van gemeente gouda staat nadere uitleg en rekenvoorbeelden staan uitgewerkt (www.gouda.nl).
Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf volgend jaar minder betalen. Duurzaamheidswethouder Hilde Niezen: ,,Deze stap is goed nieuws voor de duurzaamheid van Gouda en de portemonnee van diegenen die hun afval goed gaan scheiden.”
Hoe werkt ’Afval scheiden Loont’?
Goudse inwoners scheiden nog maar 46% van het afval en bieden nu gemiddeld 212 kilo restafval per inwoner per jaar aan. Het landelijke doel is 100 kilo in 2020. Om het scheiden van afval te stimuleren wordt de afvalstoffenheffing verlaagd, gecombineerd met een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval.
Het aanbieden van gescheiden afval zoals groente en tuinafval, papier, glas, plastic verpakkingsmateriaal wordt betaald uit de basisheffing. Om het makkelijker te maken om plastic te scheiden wordt het vanaf de zomer wekelijks opgehaald. Ook blik en drankenkartons kunnen daar bij tegenwoordig. Door afval beter te scheiden, ontstaat er minder restafval en kan iedereen geld besparen.
Afval scheiden
Papier en karton: gratis
Groente- en tuinafval: gratis
Plastic, blik en drankenkartons: gratis
Glas: gratis
Textiel: gratis
Batterijen: gratis
Elektrische apparaten: gratis
Spullen naar kringloopwinkel: gratis
Restafval aanbieden, per keer
Kleine grijze container (140 liter): € 3,50
Grote grijze container (240 liter): € 6,00
Betaalde restafval zak binnenstad (60 liter): € 1,50
Ondergrondse container inworp (60 liter): € 1,50
Situatie 2018 (overgangsjaar) – 10 euro
Vanwege de verwachte besparingen door het nieuwe systeem, wordt de afvalstoffenheffing in het overgangsjaar al met 10 euro verlaagd. Afvalstoffenheffing: 1-persoonshuishouden € 259 en meerpersoons € 326.
Situatie 2019
Afvalstoffenheffing voor alle huishoudens: vast deel € 209,00 + variabel deel voor het aantal keer restafval aanbieden. De afrekening van het aantal ledigingen in 2018 gebeurt begin 2019 door de BSGR bij de Afvalstoffenheffing 2019. Voor inwoners met medisch afval als gevolg van chronische ziektes of aandoeningen, komt er een korting op de vaste afvalstoffenheffing.
Binnenstad bewoners
Voor binnenstadbewoners die hun afvalzakken op straat zetten: dat kan straks alleen nog met speciale restafvalzakken die gekocht moeten worden. Deze zijn duurder dan gewone zakken omdat er zo meebetaald gaat worden: € 1,50 per zak van 60 liter. Gewone grijze vuilniszakken mogen dan niet meer gebruikt worden. Deze kunnen nog wel in ondergrondse containers gebruikt worden, omdat daar al meebetaald wordt per inworp.
Meer informatie
De gemeenteraad bespreekt de plannen en neemt in maart een besluit over de invoering en de tarieven. Inwoners en ondernemers krijgen daarna informatie over de wijzigingen. Veelgestelde vragen zijn te vinden op www.gouda.nl/afvalscheidenloont.

Laat een reactie achter