Column Maurits Tompot |

Gouda Stad van de Poëzie

Als het aan de Goudse dichters ligt, komt Gouda op de kaart als Poëziestad van Nederland.

Joost Reichenbach, Gouda’s nieuwe stadsdichter, diende hiertoe op donderdag 29 maart al een motie in bij de nieuwe gemeenteraad. Laten wij Gouwenaars er natuurlijk alles aan doen om deze motie te steunen.

De Goudse dichters dichten over wat er speelt in onze stad, van de IJsselhof tot aan de Goudse Glazen. Van Mallegatsluis tot de Hollandsche IJssel of ‘gewoon’ over een belevenis.

En ze zijn in goed gezelschap. Vijfhonderd jaar geleden dichtte hier een man die wereldberoemd zou worden. Van deze Erasmus was de tekst: ‘Reizigers zijn wij in deze wereld geen bewoners.’ Naast zijn buste in het Vroesenparkje is er ook een prachtige uitbeelding van een beroemd dichter uit Gouda: Leo Vroman. Toevallig woon ik zelf in de Leo Vromantoren. Bij de ingang van de flat is een gedicht van hem naast foto met hem en zijn vrouw Georgina Sanders, naar wie de tegenoverliggende torenflat wordt genoemd. Ik citeer de laatste regels van Leo, die ook een belangrijk hematloog was:

‘Ach wat groeit het leven goed
als het niet van mensen moet.’

Laatst was ik in het Groene Hart Ziekenhuis en het viel mij op dat er wel mooie foto’s van Gouda hangen. Maar nergens zie ik een gedicht wat juist zo helend of troostend kan zijn. Het lijkt me heerlijk dat je bijvoorbeeld boven zo’n patiëntinformatiefolder in wachtkamers gedichten kunt lezen van Goudse dichters. Of in de lange gangen mooie gekalligrafeerde dichtregels op smetteloos witte muren.

De Goudse dichters houden op vrijdag 6 april om 20:00 uur een muzikaal dichtersfeestje in de Sint Janskerk. De toegang is gratis.

 

Hier wordt ook het eerste exemplaar van de bundel stadsberichten van voormalig stadsdichter Hanneke Leroux  aan wethouder Thierry van Vugt gepresenteerd met daarin het gedicht Tuimeling van licht over de Goudse glazen.

Wat is een mooiere en geschiktere plek dan de Sint Janskerk. Ik heb begrepen dat het programma de hele avond duurt. Zou dit feestje in het decor van de Sint Jan een aanzet kunnen worden tot een jaarlijkse nacht van de poëzie?

Reageren? Maurits.Tompot@gmail.com

Maurits Tompot is sinds november 2017 voormalig koster van de Sint-Janskerk en sinds die tijd ereburger van de stad Gouda.