Zoals bekend, komt er geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) liet vorig jaar december aan de gemeente Gouda weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. Door Turkije-deal en daarmee de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland waren er voldoende goede opvanglocaties beschikbaar.
Gouda besteedde bijna 250.000 euro aan alle voorbereidingen op de komst van asielzoekerscentrum. Dat geld krijgt Gouda nu van de COA teruggestort. Zo heeft de gemeente bekend gemaakt.
De gemeente Gouda maakte om precies te zijn 244.682 euro aan kosten om de komst van het asielzoekerscentrum op de plek van de PWA-kazerne voor te bereiden. Zo nam Gouda speciaal voor het azc een projectleider en een extra communicatieadviseur in dienst. Verder werden er drukwerk- en bezorgkosten gemaakt. Ook werden er buurtbijeenkomsten gehouden. Bij het totale bedrag is inclusief twee-derde van de kosten voor het ambtelijke apparaat en de extra inzet van de ambtenaren.
De totale terug te vorderen onkostenpost komt overeen met wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft afgesproken.