De plannen waren al mooi en zijn nu – op een haar na – gerealiseerd: een strand van 1700 m2 en een paviljoen van 300 m2 met vrij uitzicht op de Goudse binnenstad. Met op het strand en in het water leuke evenementen en activiteiten. Het stadsstrand met strandpaviljoen met plaats voor 760 gasten had ook al een naam: Rederij De Vrijheid, naar de gelijknamige Oudewaterse rederij van initiatiefnemer Jeroen Hotze.

Dit weekeinde is het eindelijk zover en gaat het stadsstrand met strandpaviljoen tijdelijk open. Nog niet om er gebruik van te maken, maar om rond te kijken wat het allemaal gaat worden. Over een paar weken gaat het pas echt los.

Maar oh oh, wat ging er veel water door de Hollandsche IJssel voor het zover was.

De plannen lagen al even in de ijskast. Maar het mocht maar niet lukken en van de grond komen.

De vijf bestuursleden van Goudasfalt stonden twee jaar terug, bij aanvang van de ingebruikname van het Koudasfalt-terrein, al te trappelen om het stadsstrand aan te leggen. Maar toen konden ze het terrein niet op vanwege de ontmanteling en die duurde langer dan verwacht. De organisatie had gehoopt om in juni het terrein te kunnen betreden en te kunnen inrichten, maar dat werd pas midden in vakantietijd. Daardoor ging de aanleg van het stadsstrand dat ze in gedachten hadden, niet door.

Vorig jaar was GOUDasfalt een stuk verder in het traject. De plannen strandde evenwel in het zicht van de haven. Het feest ging niet door in verband bezwaren van derden. Omwonenden, ongeveer tien bewoners van de Veerstal, hadden uit vrees voor geluidsoverlast bezwaar aangetekend tegen de vergunningaanvraag. De bezwaren golden volgens een woordvoerder overigens ook voor andere initiatieven en evenementen op het voormalige terrein van Koudasfalt die mogelijk veel geluid met zich meebrengen. Tot aan de behandeling van de bezwaren tegen de tijdelijke herbestemming van het GOUDasfaltterrein, hadden de initiatiefnemers de hoop dat het allemaal goed zou komen. Het bezwaarschrift over onder meer het stadsstrand kwam begin juni aan de orde tijdens een hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie Gouda. Het advies werd enkele weken later verwacht. Maar dat was toch te laat voor de organisatie.

Maar in de tussentijd is de hele papierenwinkel en vergunningen geregeld. De organisatie probeerde het dit jaar weer. En met succes.

De intentieverklaring met de initiatiefnemer Jeroen Hotze uit Oudewater was al enige tijd geleden getekend. De zeven grote zeecontainers, die het restaurant vormen, staan op de plaats. Er zijn grote gaten in de wanden gezaagd waarin raamkozijnen zitten. En de containerdeuren zijn verplaatst naar de entree. De containers zijn op een creatieve manier half over elkaar heen gestapeld, ondersteund door grote palen. Verder zijn er bergen met zand aangevoerd, zoals vroeger bij Koudasfalt-terrein. Het zand dient echter voor totaal andere doeleinden.

 


Zie ook www.facebook.com/Rederij-de-Vrijheid-310284392722568/