Zoals bekend, komt er geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. Door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland zijn er voldoende goede opvanglocaties beschikbaar.
Bekend is nu ook dat de gemeente Gouda 190.000 euro aan kosten heeft gemaakt om de komst van het asielzoekerscentrum op de plek van de PWA-kazerne voor te bereiden. Zo heeft Gouda speciaal voor het azc een projectleider en een extra communicatieadviseur in dienst genomen. Verder zijn er drukwerk- en bezorgkosten gemaakt. Ook zijn er buurtbijeenkomsten gehouden. Bij het totale bedrag zijn nog niet de kosten voor het ambtelijke apparaat en de extra inzet van de ambtenaren opgeteld.
De gemeente zegt alleen de kosten van de extra inzet van de communicatieadviseur bij het COA te gaan declareren. De andere gemaakte kosten komen daarmee voor rekening van de belastingbetaler.