Column Huibert van Rossum |
Goed voor Gouda: Sporthal en lagere lasten Gouwenaar
Geen woorden maar daden. Dat is wat in Gouda ook moet gebeuren. Dit is nu het geval door het goede nieuws wat burgemeester en wethouders naar buiten brachten in de begroting. Ze kondigen meer ruimte aan voor investeringen in de stad én lastenverlichting voor ons als Gouwenaars.
Nieuws waar ik blij van geworden ben. Het College is flink op stoom, dat blijkt. Het vorig jaar afgesloten actieprogramma is volop in uitvoering.
Een jaar geleden rond deze tijd tekende ik namens CDA Gouda met zeven partijen het actieprogramma. Daarmee werd de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders een feit, na een diepe bestuurlijke crisis vorige zomer.
Vanaf het begin waren lagere lasten voor de Gouwenaar en investeren in sport voor ons belangrijke voorwaarden om in te kunnen stappen in de gevormde zakencoalitie. Dat er nu boter bij de vis komt, is écht top. Het getuigt van teamspirit en die is nodig om stappen voorwaarts te maken. Goed voor Gouda.
Sporthal naast het Groenhovenbad
Ruimte wordt gemaakt voor een sporthal naast het Groenhovenbad. Dat betekent dat meer sportverenigingen hun trainingen en wedstrijden gewoon in Gouda kunnen organiseren en niet hoeven uit te wijken naar omliggende plaatsen. En er is al geïnvesteerd in sport. Zo zijn de eerder voorgenomen bezuinigingen van 2 ton op sport van tafel en is er een sportimpulsfonds voor sportverenigingen.
Minder OZB en lagere rioollasten
Bovenop de al eerder aangekondigde lastenverlichting van een miljoen in 2018 wordt nu aanvullend nogmaals ruim 1,8 miljoen aangekondigd voor lagere lasten voor huishoudens in de vorm van lagere Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor huishoudens. Ook volgt een teruggave vanwege de hoge rioolheffing. Dat betekent ongeveer 90 euro lagere lasten voor een huishouden. Zo is de beweging van lagere lasten flink ingezet. Mooi nieuws, ook voor gezinnen met een middeninkomen waar wij als CDA altijd aandacht voor hebben gevraagd.
Meer blauw op straat en aanpak fietsparkeren binnenstad
Ook de extra investeringen in veiligheid vanwege het hoge aantal inbraken via meer blauw op straat, stemmen ons tevreden. En het aanpakken van het chaotische fietsparkeren in de binnenstad in combinatie met het streng aanpakken van de daarmee gepaard gaande overlast, is een lang gekoesterde wens van ons. Al in de zomer van 2015 schreven we er over en vroegen we er aandacht voor in de raad. Soms is politiek een kwestie van volhouden en lange adem, maar de aanhouder wint: https://www.cda.nl/…/cda-gouda-wil-gedegen-aanpak-fietspar…/
Als CDA Gouda zien we uit naar het snel behandelen van de begroting. Om van woorden naar daden te gaan voor de Gouwenaar.
Huibert van Rossum is lijsttrekker CDA Gouda, getrouwd, vader van drie jonge kinderen en in het dagelijks leven Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement bij het Havenbedrijf Rotterdam.