Acht jaar geleden werd aan de Nieuwehaven in Gouda een prachtige archeologische vondst gedaan: de complete kapel van het 15e-eeuwse Clarissenklooster. Helaas sloeg na de opgraving het noodlot toe en ging de aannemer van het bouwproject failliet. Hierdoor kon het archeologisch onderzoek niet uitgewerkt worden tot een rapport. De vondsten kwamen in dozen in het archeologisch depot van Gouda terecht, waar ze nu nog steeds staan zonder dat hun verhaal verteld is. Daarom is de Archeologische Vereniging Golda onder de noemer Cold Case Clarissenklooster een crowdfundactie begonnen om dat verhaal alsnog te kunnen vertellen. Golda – een vereniging van amateur archeologen, die al bijna 50 jaar graaft in het Goudse verleden – heeft 5.000 euro nodig. Nog voor de deadline is het streefbedrag al binnen.

Het Clarissenklooster Het Goudse Clarissenklooster werd in 1467 gesticht door Karel de Stoute. De vrouwelijke kloosterorde van de Clarissen staat ook bekend als de tweede orde van St. Franciscus. De Clarissen mochten geen persoonlijke bezittingen hebben en moesten een sober leven leiden. In de volksmond werden ze daarom de ‘arme Claren’ genoemd. Hun kapel werd rond het jaar 1480 gebouwd en in 1490 woonden er tussen de 30 en 40 ´arme Claren´ in het klooster. Het klooster is echter maar kort in gebruik geweest, want in 1573 werd het geplunderd door de watergeuzen waarna de Clarissen wegtrokken. Balken uit de kapel werden hierna gebruikt voor reparaties aan de Goudse Sint-Janskerk. De kapel werd tenslotte in 1690 afgebroken.

In 2008 was er een archeologische opgraving voorafgaand aan de nieuwbouw op het Clarissenhof. Hierbij kwam een prachtig stuk Goudse geschiedenis boven water. De archeologen hadden niet verwacht dat er nog veel over zou zijn gebleven van de kapel, maar verrassend genoeg bleek dat er nog een groot deel van de funderingen van het klooster bewaard was gebleven. De gehele kapel van het 15e-eeuwse Clarissenklooster, compleet met zijaltaren en het hoofdaltaar werd opgegraven. Ook restanten van de overige kloostergebouwen, zoals de slaapzaal en de eetzaal, bleken in de bodem bewaard gebleven te zijn. In het koorgedeelte van de kapel werden bovendien veertien begravingen aangetroffen.

Na het faillissement van de aannemer was er geen geld meer om de opgraving uit te werken. En dat terwijl het juist het belangrijkste doel van archeologie is om het verleden te reconstrueren. Inmiddels is op initiatief van Golda al begonnen met het onderzoeken van een deel van de skeletten. Fysisch antropologe Constance van der Linde was bereid om alvast drie begravingen te onderzoeken. Twee van de begraven personen bleken (jonge) vrouwen te zijn. Een van de skeletten was echter van een zeer oude man van tussen de 52-61 jaar. Dat er hier een man is begraven is ook opvallend, omdat het om een vrouwenklooster ging. Was hij wellicht de prior van de zusters? En wat valt er te zeggen over de overige elf personen die zijn opgegraven? Hebben ze allemaal in het klooster geleefd of zijn er ook andere Gouwenaren in het klooster begraven?

De Archeologische Vereniging Golda wil via de crowdfunding proberen het geld bij elkaar te krijgen om de resultaten van deze opgraving van het Clarissenklooster alsnog bekend te maken. Elke euro die Golda bijeenbrengt wordt verdubbeld uit de ‘Subsidieregeling publieksbereik’ van de Provincie Zuid-Holland. Hiervoor kunnen niet alleen de resterende elf skeletten niet alleen onderzocht worden, ook de andere archeologische vondsten worden uitgewerkt met hun verhaal in een mooi leesbaar boek. Verder maakt Golda een tentoonstelling van de opgraving, waarin niet alleen de resultaten van het onderzoek worden getoond, maar ook de story van de ‘Cold Case’ Clarissenklooster en de acties om het publiek, de bewoners en de jongeren bij het project te betrekken.

Wie een steentje bijdraagt, ontvangt een originele steen van de kapel, of een van de andere ‘tegenprestaties’.

Reageer op dit artikel