Gemeenten, regio en de provincie Zuid-Holland hebben maandag het Groene Hart bestuursakkoord ondertekend. Burgemeester Spies (gemeente Alphen aan den Rijn), wethouder Peters-Adrian (gemeente Kaag en Braassem), burgemeester Schoenmaker (gemeente Gouda, namens regio Midden-Holland), burgemeester Buijserd (gemeente Nieuwkoop), burgemeester Molkenboer (gemeente Woerden) en gedeputeerde Bom-Lemstra (Ruimte, Economie, Luchtvaart en Grondzaken) zetten hun handtekening onder het akkoord.
De afgelopen perioden hebben de gemeenten en regio Midden-Holland samen met de provincie gewerkt aan de totstandkoming van een bestuursakkoord, op basis van een samenwerkingsagenda.
In dit bestuursakkoord onderschrijven partijen het belang van het Groene Hart binnen de Randstad op de gebieden van productielandschap, ondernemerschap, woongebied en landschap. De lijn hierbij is dat met dit bestuursakkoord een aantal ontwikkelingen in het Groene Hart in een stroomversnelling gebracht wordt naast alle bestaande initiatieven.
Een van die initiatieven is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) ‘Smart Technology’. Dit is een MBO opleiding waarbij niet alleen vanuit het leslokaal wordt lesgegeven. De opleiding vindt zoveel mogelijk bij en met bedrijven plaats en door het werken aan opdrachten van bedrijven.
De bestuurders zijn trots op de totstandkoming van het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord is namelijk een versterking van een aantal brede opgaven in het Groene Hart.