Zoals bekend verkeert kinderboerderij De Goudse Hofsteden in financiële zwaar weer. Vanaf 2018 is jaarlijks een aanvullend bedrag van € 40.000 nodig. Ook het college van BenW van de gemeente Gouda draagt de Kinderboerderij een warm hart toe en wil het nieuwe college goed in positie brengen om een structurele oplossing te vinden. Daarom heeft het huidige college besloten de subsidie voor 2018 eenmalig te verhogen met € 35.000 uitgaande van een eigen verdiencapaciteit van € 5.000. Daarmee lijkt de kinderboerderij De Goudse Hofsteden voorlopig gered.

Het bedrag van 35.000 euro komt vanuit het budget armoedebeleid en komt bovenop de 12.000 euro extra subsidie die al was toegekend. Vervolgens is het aan het nieuwe college om een structurele oplossing te vinden voor de lange termijn.

Volgens het Gouds college past de functie van kinderboerderij binnen het armoedebeleid. De kinderboerderij heeft een educatieve en sociale functie en is laagdrempelig. Bovenal is de kinderboerderij gratis en daarmee voor een ieder toegankelijk. Zo ook voor gezinnen met een smalle beurs.

De kinderboerderij liet begin deze maand weten in financiële problemen te verkeren. Als er geen extra structurele steun zou komen, zou de kinderboerderij binnen 1 jaar de deuren moeten sluiten. Na de noodkreet kreeg de kinderboerderij veel steunbetuigingen. Met name van de Goudse politiek.

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers roepen met de actie #RedDeKinderboerderij de politiek én inwoners in en rond Gouda op om nu de boerderij te steunen. De plek is namelijk onmisbaar voor onze stad.

Sinds 2012 ontvangt de kinderboerderij een derde minder subsidie van de gemeente. De boerderij heeft sindsdien alles op alles gezet om kosten te besparen en meer geld binnen te brengen. Beheerder Sandra Harkes: ,,We hebben aan tientallen wervingsacties meegedaan. We organiseren bovendien vijf keer zoveel activiteiten voor kinderen dan vroeger. Ook de dieradoptie en het aantal bedrijfsvrienden is flink gegroeid. De keuken is met giften en steun van fondsen en bedrijven vernieuwd, zodat wij bezoekers meer kunnen bieden. Dat alles samen levert veel méér geld op dan we aan subsidie krijgen. Toch is het niet genoeg om het gat te dichten.”

Structureel geld
De kinderboerderij heeft namelijk veel vaste kosten: de dieren moeten elke dag eten en de boerderij betaalt huur aan de gemeente. Verder zijn er drie parttime krachten in dienst, die samen met zo’n tachtig vrijwilligers de kinderboerderij draaien. ,,Met minder betaalde krachten redden we het niet. Het moet veilig en verantwoord blijven. Entree heffen doen we niet omdat we een laagdrempelig willen zijn. We hebben namelijk een maatschappelijke doelstelling. Alleen met structureel meer geld kan de kinderboerderij blijven bestaan”, legt de beheerder uit.

Oproep aan de politieke partijen
De gemeente liet vorig jaar een onderzoek doen naar de financiële positie van de boerderij. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad besloten de subsidie te verhogen. De cijfers die de kinderboerderij aanleverde voor dat onderzoek, waren echter te rooskleurig. Eind 2017 bleek namelijk dat het verlies dat jaar veel hoger zou worden dan eerst berekend. Ook voor 2018 is er een groot gat in de begroting.

De boerderij roept daarom de politieke partijen op om dit onderwerp tijdens de verkiezingen én in de coalitieonderhandelingen op de agenda te zetten. Sandra Harkes: ,,We vertegenwoordigen een grote maatschappelijke waarde. Onze kinderboerderij trekt per jaar zo’n 120.000 bezoekers, maar ook steeds meer toeristen. Daarnaast verzorgen wij educatie voor scholen, ontvangen we kinderdagverblijven en doen we mee aan duurzaamheidsprojecten.”

Laat je stem horen!
De kinderboerderij vraagt verder inwoners in en om Gouda hun stem te laten horen. Ga naar Facebook of Twitter, like onze pagina en deel onze berichten met #RedDeKinderboerderij #Gouda. Laat ook je reactie achter en vertel waarom de kinderboerderij moet blijven bestaan. ,,De reacties bundelen wij en overhandigen we aan de gemeente Gouda. Tegelijkertijd met deze actie vragen wij bezoekers en sympathisanten zich via onze website www.kinderboerderijgouda.nl te melden om voor minimaal € 20 per jaar vriend te worden. Bedrijven kunnen ons steunen met een bijdrage vanaf € 250 of met arbeid of materialen. ,Alle andere ideeën zijn van harte welkom. Daarmee laten we de politiek zien dat deze plek van grote waarde is voor Gouda. Alleen met ieders inzet kan onze kinderboerderij blijven bestaan”, besluit Harkes.

Zie actieformulier: kinderboerderijgouda.nl/index.php/reddekinderboerderij/actieformulier

Zie ook de column van Eppy Boschma van CDA Gouda: goudsdagblad.nl/steun-voor-de-kinderboerderij/

 

Beeldrechten: Kinderboerderij De Goudse Hofsteden.

Reageer op dit artikel